Helsehuset, 1. sal
Hold-an Vej 5, 2750 Ballerup    
Forside Information Privatklinik Øre-næse-halsklinikken Undersøgelse og behandling Operationer Høreapparatbehandling Kontakt
     
topbanner
Forside > Information Print
Information
Klinikkens  hovednummer er 44660067 dette nummer besvares i åbningstiden når vi har mulighed for det. Her oplyses også evt fravær og anden information om klinikkens drift
 
Der er tidsbestilling med køfunktion dagligt  8.15-9 og 13 - 13.30 på telefon 39393320

Akutte henvendelser til klinikken kun via egen læge .

Når klinikken er lukket henviser vi til egen læge,  1813 samt til øvrige speciallæger.  Disse kan findes på Region Hovedstadens hjemme side hvor der er en oversigt over alle speciallægeklinikker. 

Med venlig hilsen   Alice Walsted                                                                                                                                                

CORONA : 

Men har man snue, feber, sygdomsfølelse må man ikke møde op og udsætte andre  patienter for smitte- man må telefonisk aftale hvordan man skal forholde sig.

Har man været udsat for smitte skal man testes inden man kan komme her .  Alle voksne bedes holde afstand og spritte hænder og evt bære mundbind i konsultationerne efter lægens anvisning


INFO OM KLINIKEN

Speciallæge Alice Walsted har siden 2002 drevet speciallægepraksis i  øre-næse-halssygdomme i Ballerup i   Helsehuset  på 1. sal samt den helt private del Ballerup Privatklinik.

Hun har en lang og bred uddannelse i øre-næse-halssygdomme og audiologi indenfor hospitalssystemet. Blev speciallæge i 1995 og forsvarede sin disputats og blev dr. med. i 1998.

I klinikken er  speciallæge i øre-næse-halssygdomme Jesper Balle fast tilknyttet, han arbejder som assisterende speciallæge, Vores faste klinikpersonale er en sygeplejerske og en audiologiassistent. og derudover studenter.

Vi modtager alle patientkategorier lige fra spædbørn  til gamle og med alle former for øre-næse-halssygdomme, høreproblemer og svimmelhed til undersøgelse og behandling herunder mindre operationer. Se venligst under dette punkt.

Vi modtager også patienter til akut behandling for infektioner, smerter eller skader i øre-næse-halsområdet.

Vi har desværre mange udeblivelser og vi bliver desværre nødt til at sende regning for udeblivelser eller afbud senere end 1 døgn inden aftalt tid . Det koster  250 kr for en konsultation og 500 kr for en operation eller lignende f. eks en høreapparatudlevering. 

På lukkedage henvises til øvrige øre-næse-halslæger i Region Hovedstaden. Info på sundhed.dk

Klinikken er ved sundhedsstyrelsens besøg d 12/5 2015 godkendt uden bemærkninger.
Pdf-filer kan downloades:
Rapport
Følgebrev

Privatlivspolitik:
Vi passer på dine oplysninger – som vi altid har gjort og vore journaloplysninger som håndteres af lægesystemet ClinicCare følger og har tilsluttet sig den fælles standarddatabehandleraftale og opfylder kravene i  henhold til EU´s persondataforordning GDPR af 25. maj 2018.

Vores privatlivspolitik  kan læses og udleveres i klinikken.

Klinikken er Akkrediteret  efter Den Danske Kvalitetsmodel efter survey d 8/12 2015 samt efter ny survey igen akkrediteret i  oktober 2019 .

Indberetning af utilsigtede hændelser kan foretages på  www.dpsd.dk

 
Tlf: 44 66 00 67  
by hellomom.dk