Helsehuset, 1. sal
Hold-an Vej 5, 2750 Ballerup    
Forside Information Privatklinik Øre-næse-halsklinikken Undersøgelse og behandling Operationer Høreapparatbehandling Kontakt
     
topbanner
Forside > Høreapparatbehandling Print
Høreapparatbehandling.

Øre-næse-halsklinikken tilbyder både privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud samt ren offentlige udleverede høreapparater  på lige fod med de audiologiske afdelinger.

Speciallæge Alice Walsted er ud over at være speciallæge i øre-næse-halssygdomme også uddannet som medicinsk audiolog

Klinikken er godkendt som privat leverandør af høreapparater med offentligt tilskud. Vi kan  forestå hele forløbet i en tryg, venlig og uhøjtidelig atmosfære.

Høreapparat behandlingen tilbydes under ledelse af Alice Walsted og forundersøgelsen sikrer at man ikke overser andre sygelige tilstande som årsag til høretabet når man går i gang med høreapparatbehandling

Vi hjælper med at søge tilskud fra Regionen, og fra kommunen hvis man har et såkaldt helbredskort (hvor kommunen betaler hovedparten ofte 85% af egenbetalingen) og fra Sygesikringen Danmark

Således tilbydes høreapparatbehandling af høj kvalitet hvor såvel den lægelige udredning og rådgivning som  den mere tekniske side med apparatvalg foregår på et og samme sted.

Det kan være vanskeligt at finde rundt i den jungle af tilbud når man skal have høreapparat- men der er principielt TO MÅDER: den offentlige behandling og det private salg (eventuelt med offentligt tilskud).

OG hvad er forskellen så ellers mellem et offentligt og privat udleveret apparat?

*Et privat købt høreapparat er ens ejendom. Et privat udleveret apparat er at betragte som ethvert andet køb, f. eks. som briller eller hvor man selv betaler produktet eventuelt fratrukket et offentligt tilskud  Såfremt man ikke har modtaget tilskud til høreapparat de seneste 4 år er man berettiget til et  offentligt tilskud.  Aktuelt (pr 1/1 2023  4200 kr for et apparat og i alt 6585 kr for 2 apparater.  Eventuel merpris betaler man selv idet et kvalitetsapparat sjældent kan fås indenfor tilskuddet.  Her kan man selv vælge apparattype, model og firma såfremt det fagligt er tilrådeligt.

Har man et helbredskort kan det gives hjælp til egenbetalingen svarende til den % man har på kortet. Ligeledes yder "danmark" et tilskud for gr 1-2 og 5.


*Offentlige apparater udleveres i de offentlige audiologiske afdelinger ofte på et hospital, hvor der kan være en vis ventetid og er altid uden egenbetaling. Derudover har vi som  speciallægepraksis aftale med Regionen om udlevering for det offentlige også helt uden egenbetaling.
Denne ordning gælder kun for patienter bosiddende i Region hovedstaden.
Et offentligt udleveret høreapparat er betragtet som et hjælpemiddel og stilles til ens rådighed- og er således til låns. De udleveres udelukkende efter høretab og hørebehovet og man kan ikke selv frit vælge.

 

Såfremt De ikke har modtaget et høreapparat eller tilskud hertil indenfor 4 år er De  berettiget til at få et offentligt udleveret apparat og såfremt De ønsker et privat udleveret høreapparat er De berettiget til et offentligt tilskud .

Alle som har mistet et høreapparat har ret til at få nye også selvom der ikke er gået 4 år.  Det skal dog udleveres som et offentligt apparat på en audiologisk afdeling eller hos speciallæge med aftale- men der kan ikke gives et nyt tilskud til privat køb.

** I vores privatklinik sælger vi kun høreapparater med en forsikring mod tab og skader så man kun betaler en selvrisiko ved evt behov for at aktivere forsikringen og altså ikke skal betale fuld pris igen.

I øvrigt henvises til Region Hovedstadens hjemmeside på www.Regionh.dk ; gå ind under Sundhed, sygdom og behandling og vælg høreapparatbehandling.


Samt  august 2019 til

Sundhedsstyrelsens folder til patienter som ønsker høreapparater:


 

  

 


 

 

 

    

  

 

  

 


 

  

 

  

 
Tlf: 44 66 00 67  
by hellomom.dk